سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
روا نشدن حاجت ، آسانتر ، تا آن را از نا اهل خواستن . [نهج البلاغه]