سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
حکمت را لباس زیرین و آرامش را بالاپوش خود قرار ده که این دو زیور نیکان اند . [امام علی علیه السلام]