سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هرگاه خداوند، بـنده ای را دوست بدارد، امانتداری را محبوبش می گرداند. [امام علی علیه السلام]