سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
کسی کـه خویشتن را نشناسـد، از راه نجات دور افتـد و در گمراهی و نادانی ها درافتد . [امام علی علیه السلام]